Borås Basket byter ansikte!

NULL
 

Pressmeddelande

Borås Basket byter ansikte!               

Ny grafisk profil och kärnvärden skall skapa ett starkt Varumärke.

Borås, 15 augusti:

 

           

 

Glädje, Framåtanda och Engagemang. Dessa ord skall associeras med Borås Basket nu och i framtiden. Läs mer om dessa kärnvärden på vår nya website – www.borasbasket.se

 

– Att vi definierat våra kärnvärden är oerhört viktigt eftersom det då blir lättare för alla i föreningen att jobba mot samma mål, säger Martin Larsson Borås Basket.

 

– Det har varit en spännande utmaning att mejsla ut klubbens varumärkesgrund och grafiska profil, säger Kenneth Qfvarnström, varumärkesstrateg på kommunikationsbyrån Born. Det är en långsiktig investering som kommer att öka attraktionskraften för varumärket och ligga till grund för både teambuilding, affärsutveckling och marknadsföring framöver. Borås Basket kommer att förena god underhållning i varje match med ett starkt socialt patos där integrering av ungdomar från olika kulturer är en av flera viktiga ingredienser. Det är den här kombinationen av värderingar som kommer att göra varumärket unikt i basketsverige. Det skapar goda förutsättningar för toppresultat både på och utanför spelplanen.

 

 

 

         

Kontakt: Martin Larsson

Telefon 070-551 64 11

martin@borasbasket.se

Getängsvägen 12
504 68 Borås

Telefon 033-41 12 25

Fax 033-10 73 83

BORÅS BASKET