Till minne

KFUM Borås Basket har sorg. Inge Lorentzon har gått bort.

 

 

 


Inge var en av grunderna av KFUM Borås Basket vid dess bildande 1952. Han har under årens lopp innehaft de flesta rollerna i vår förening.

Vi minns honom som engagerad spelare, tränare, ledare och styrelseledamot. Så sent som under förra verksamhetsåret var Inge föreningens ordförande. Innevarande säsong hade han tänkt sig åskådarrollen vid ligalagets hemmamatcher. Tyvärr blev det inte så. Vi har mist en aktiv veteran.

Inge var en god kamrat, lugn och försynt i sin läggning, men med en stark personlighet och ett stort engagemang för föreningen. Han lämnar ett stort tomrum efter sig, och vi känner stor saknad.

Våra tankar går till den närmaste familjen.

Tack Inge!

KFUM Borås Basket 

Styrelsen