Borås Basket fick pris på årets föreningsgala

Fritids- och folkhälsonämnden tilldelade KFUM Borås Basket priset som årets integrationsfrämjande förening 2015 på 25 000 kronor. Motiveringen lyder: ”KFUM Borås Basket bedriver sedan tidigare ett långsiktigt arbete med integration och socialt ansvarstagande. Föreningen har påbörjat ett projekt inom ramen för Svenska Basketförbundets projekt ”Välkommen hit”. Detta är ett projekt som syftar till att introducera basketen och föreningslivet för ensamkommande flyktingbarn. Projektledare är Richard Ssentamu som själv är ensamkommande flykting från Uganda. Här samarbetar föreningen med flyktingboende och flyktingsamordnare samt med Tullengymnasiet. Föreningen arbetar även för att få fler ledare med utländsk bakgrund, idag har 29 % av ledarna utländsk bakgrund.