Ny satsning på Dam

Damverksamhet är en huvudprocess i Borås Basket

Borås Basket har under och efter sommaren arbetat med strategi och spelarutvecklingsplan för Damverksamheten, för att skapa förutsättningar för att kunna behålla så många tjejer hos oss så länge som möjligt. Vi har valt att bryta ut Damverksamheten som en huvudprocess för att göra det tydligt att vi i Borås Basket vill arbeta fokuserat med dambasket så som vi gör med herrbasket, och sida vid sida med all den basket som bedrivs i Breddverksamheten. Vi hoppas att detta arbete ska göra det än mer attraktivt att vara en del av dambasket i Borås Basket, både som spelare, coach/ledare eller ideellt arbetande på annat sätt.

 

På kortare sikt är målet för Damverksamheten dels att ha ett stabilt, fulltaligt och etablerat lag i division 2, dels att merparten av spelarna är produkter från egna led och Sjuhäradsbygden. Men det övergripande, långsiktiga målet är att spela på så hög nivå som möjligt med goda egna resurser.

 

Mattias Modig fungerar på ideell basis som Sportchef för Damverksamheten. Coacher för damlaget är Toni Caktas och Christer Avlund – samt Pat Ryan som går in som tränare och mentor för Toni/Christer. Pat har en mycket viktig roll i att utveckla spelfilosofi och spelarutvecklingsplan inom Borås Basket.

 

Borås Baskets flickverksamhet växer starkt

Borås Baskets tjejer tror vi går en ljus framtid till mötes. Nystarten av flickverksamheten påbörjades 2012/2013. Sedan dess har allt, från den tidiga Basketskolan upp till de äldre flicklagen, utvecklats starkt. Föreningen vill nu ta vara på talangerna och låta dem få ta klubbens Damverksamhet in i framtiden.

 

Med starka ledare som Pat Ryan, Toni Caktas och Christer Avlund ihop med rutinerade spelare som Hanna Brändmark, Signe Lennartsdotter och Emma Johansson som representerat Mark respektive Umeå i basketligan, är förhoppningen att detta blir en stabil grund att komma till för våra talangfulla ungdomar som kommer underifrån.

 

Almåshallen blir damlagets nya hemmahall

Ett av våra stora delmål med säsongen 2017/2018 är att skapa attraktiva matcharrangemang för vårt damlag och för våra supportande talangfulla ungdomar på flicksidan. Vi flyttar därför ifrån Erikslundshallen med matcher på vardagskvällar och flyttar istället in i Almåshallen med hemmamatcher på söndagar kl.17:00. Detta för att ge ungdomarna bättre förutsättningar att kunna gå på match, ge alla våra flicklag den där självklara mötesplatsen för att ha kul tillsammans, stötta damlaget, se förebilderna, drömma om framtiden och sätta egna slutmål.

 

Förändrad organisation i Borås Basket

Styrelsen i Borås Basket har under en tid funderat över hur vi bör se på organisationen i föreningen liksom hur den kan göras tydligare. Det är viktigt för oss att organisationsplanen återspeglar det som vi ser som föreningens kärnverksamhet/huvudprocesser, liksom vilka stödjande funktioner vi har som supportar huvudprocesserna.

 

 

Borås Baskets nya organisation fr.o.m. 2017-09-12 har tre huvudprocesser – Bredd-, Dam-och Herrverksamhet:

 

  • Breddverksamheten omfattar säsongen 2017/2018 basket för flickor/pojkar i åldrarna 7-12 år, basket för ungdom flickor/pojkar 13-19 år, utvecklingslag HU19 och division 2 Herr, KFUM Viktor division 2 Herr, motionsbasket, basket inom ramen för ”Välkommen hit!”, rullstolsbasket och Borås Basket Olympic för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

 

  • Herrverksamheten omfattar säsongen 2017/2018 våra representationslag på herrsidan – ett herrlag i Basketligan Herr liksom ett herrlag i Basketettan Herr.

 

  • Med start säsongen 2017/2018 har vi ur Breddverksamheten brutit Damverksamheten, som denna säsong omfattar ett representationslag i divison 3 Dam samt ett utvecklingslag Damer DU17.

 

De stödjande processerna Personal, Ekonomi, Arrangemang, Marknad och Försäljning arbetar tillsammans med och ger support till både Bredd-, Dam- och Herrverksamheten.

 

Som framgår av organisationsplanen finns styrgrupper för respektive huvudprocess. Syftet med styrgrupperna är att kunna föra en löpande dialog mellan sportchefer, coacher/ledare, föräldrar, ansvarig person i styrelsen m.fl. Likaså har varje enskild huvud- och stödjande process en eller flera ansvariga i styrelsen, som har dedikerat ansvar för en löpande dialog mellan de operativt ansvariga och styrelsen. På detta sätt hoppas vi kunna skapa en transparens och samverkan som gör att vi kan lösa och förebygga problem smidigare, förankra beslut på ett bra sätt och därmed på ett ännu bättre sätt kunna utveckla verksamheten på kort och lång sikt.