Årsmöte Borås Basket

KFUM Borås Basket håller årsmöte måndag 26 augusti kl 18.00 i Rotundan, Boråshallen.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 augusti.

Välkomna! Styrelsen