Styrelsens förtydligande angående en artikel i BT

Med anledning av artikel i Borås Tidning om ”Ungdomscoach tappade fattningen i hetsig match” vill vi från styrelsens sida förtydliga att vi redan före BT-sportens publicering fått information om händelsen. I princip omgående rapporterade berörd coach till både oss och WBDF detaljerat om vad som hänt. Senare fick vi synpunkter som inkommit till WBDF på den hän­delse som beskrivs i BT-sportens artikel. Med anledning av detta påbörjades under vecka 41 en utredning inom ramarna för vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Utredningen syftar till att ta fram fakta om händelsen, komma fram till grundorsakerna och utifrån det vad vi behöver göra för att förebygga och stötta berörda inom laget så att händelsen inte upprepas. Berörda ledare, spelare, föräldrar, andra representanter för föreningen och intressenter, t.ex. WBDF, deltar i utredningen. När resultatet av utredningen är klart kommer vi att kommunicera det i föreningen och till berörda intressenter.