Högutbildade funktionärer i Borås Basket

En förening med höga sportsliga ambitioner behöver ligga på topp även när det gäller matchfunktionärer. En funktionärsgrupp som det ställs enorma krav på, inte minst när det gäller internationella matcher, är sekretariatet. Nu har Borås Baskets sekretariatsgrupp vidareutbildats och certifierats ytterligare.

 

En grupp av funktionärer som behövs vid matcharrangemang är de som ansvarar för arbetet i sekretariatet under matcher, dvs. sekreterare, assisterande sekreterare, tidtagare och 24-sekunderstidtagare. Under många år har vi i Borås Basket generellt haft mycket välutbildade och kompetenta funktionärer i våra matchsekretariat. En grupp av dessa funktionärer an­svarar för sekretariat under matcher i förbundsserierna, men även vid t.ex. europacup­matcher och ibland vid landskamper. Vissa av dessa har redan tidigare varit licensierade FIBA Table Officials, dvs. enligt FIBA:s kriterier godkända för att arbeta som funktionärer i sekretariat vid matcher arrangerade av det internationella basketbollförbundet.

 

Då och då krävs att föreningens befintliga FIBA Table Officials certifieras på nytt. I sam­band med den senaste omcertifieringen har ytterligare ett antal funktionärer valt att vidareutbilda sig till FIBA-nivå. Och efter att ha genomgått FIBA:s omfattande utbildningspaket och licensieringsprov är vi mycket glada och stolta över att Borås Basket nu har inte mindre än sju certifierade FIBA Table Officials. Dessa är Malin Winbo, Frida Winbo, Linnéa Hemmarö, Sofia Wettersten, Johanna Nyman, Mikael Andersson och Maria Wiland. Några av dessa funktionärer utbildar också, på uppdrag av Westra Basketdistriktförbundet, föreningens distriktsfunktionärer i sekretariat, vilket naturligtvis totalt sett innebär att vi har än större förutsättningar för en både bredare och spetsigare kompetens bland alla våra sekretariats-funktionärer i Borås Basket.

 

”I Borås Basket är vi mycket tacksamma och ödmjuka inför det faktum att vi har en stor grupp funktionärer som ideellt, på sin fritid, med stort engagemang och på ett mycket professionellt sätt hjälper oss att genomföra olika arrangemang i föreningen. Oavsett vilken roll ni funk­tionärer har så är er insats ovärderlig för oss i Borås Basket”, säger ordförande Maria Wiland.

 

Text: Magnus Stråhle. Foto: Malin Winbo.