Borås Basket följer WBDF:s rekommendationer

Efter de senaste dagarnas tilltagande spridning av Coronaviruset både i Sverige och i världen har Svenska Basketbollförbundet, SBBF, kommit fram till att all tävlingsverksamhet läggs ned fram till den 30 april eller tills ett annat beslut fattas.

För WBDF gäller att vi följer beslutet vilket innebär att alla seriematcher i våra seniorserier, motionsserier och ungdomsserier ställs in med omedelbar verkan.

Datumet 30 april innebär att om inte något annat beslut tagits så kommer ett nytt beslut från SBBF att komma som gäller från 1 maj.

Beslutet innebär även att om situationen med Coronaviruset förbättras innan 30 april och detta leder till nya direktiv av Folkhälsoinstitutet så kan WBDF starta igång tävlingsverksamhet i någon form. Beslut om detta fattas i så fall av SBBF.

I dagsläget är det mycket viktigt att alla föreningar noga följer de rekommendationer som ges gällande andra aktiviteter än matchspel och respekterar SBBF:s och WBDF:s beslut gällande inställda matcher.

RF:s rekommendation gällande träningar är att följa samma upplägg som skolan. Så länge kommun/regering inte stänger skolor så kommer RF/SBBF/WBDF inte uppmana föreningar att upphöra med träningar. De vanliga principerna att man ska stanna hemma vid förkylningar, tvätta händer osv gäller. I samband med träningar umgås man oftast med samma personer som i skolan.
Rådet till föreningarna är att utgå från respektive kommuns rekommendation.

Borås Basket följer ovan rekommendation dvs att fortsätta med träningar så länge kommun/regering inte stänger skolor. Självklart har vi respekt för de individer som känner att de inte vill träna basket efter omständigheterna.

Magnus Ericsson
Sportchef Borås Basket