Försäkring

Om olyckan är framme, vilket försäkringsskydd har vi i klubben? 

Vi har en basförsäkring via Riksidrottsförbundet som är tecknad i Folksam. Försäkringen omfattar spelare som har en licens (spelare i EB och seriespel), ideella domare, ledare, funktionärer och förtroendevalda som under ideella uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada. Klicka på länken för mer information. Folksam – råd och vård för idrottsskador

OBS! De spelare som är med i P/F 00-06 Nybörjare, Motionsbasket, Rullstolslaget och Zandens lag omfattas inte av ovan försäkring. Man får då teckna en egen olycksfallsförsäkring.

Sedan har Borås Stad en kollektiv olycksfallsförsäkring som är tecknad i Protector. Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden. Försäkringen är giltig till och med den 1 september det år som barnen/eleverna går ut förskola, förskoleklass, grund- respektive gymnasieskola.

Försäkringen gäller:

  • Barn i förskoleverksamhet samt barn i och från annan kommun
  • Elever i grundskola inklusive förskoleklass, särskola, fritidshem samt elever i och från annan kommun
  • Elever i gymnasieskola inklusive särskola samt elever i och från annan kommun
  • Barn och ungdomar placerade i familje- och behandlingshem
  • Personer i omsorgsverksamhet, psyk, missbruk
  • Antal personer i HVB hem

Klicka på länken för mer info Borås Stads kollektiva olycksfallsförsäkringMENY