Funkis till jobb

Projektet pågår fortfarande – i stort sett är syftet detsamma nu, med skillnaden att vi riktar in oss på företag som kan erbjuda praktikplatser.

Syftet var tidigare att fler boråsare som har begränsningar i arbetsförmågan beroende på funktionsnedsättning skulle få stöd i att hitta anställningar i näringslivet via praktik/arbete, samt stöd och hjälp med anpassning på arbetsplatsen. Under rådande omständigheter, med Corona-virusets framfart, har en del företag inte längre rimliga möjligheter att erbjuda anställning.

Även fortsatt ska arbetsgivare få stöd och kunskap om hur man bemöter personer med funktionsnedsättning. Deltagarna får praktisera på arbetsplatsen. Borås stads arbetsmarknadsverksamhet, Jobb Borås står för att ta fram lämpliga deltagare och Borås Baskets projektledare tar fram praktikplatser som kan erbjuda lämpliga arbetsuppgifter. När deltagarna kommer ut på den nya praktikplatsen ges stöd via projektledaren, alternativt Jobb Borås handläggare.

Vill du veta mer om vår IOP?

Petri Pitkänen

Projektledare ”funkis till jobb”

Mobil: 0763-157559

Mail: petri.pitkanen@borasbasket.seMENY