Funkis till jobb

Under rådande omständigheter, med Corona-virusets framfart, har företagen inte längre rimliga möjligheter att erbjuda anställning. Därför har vi tvingats ändra om lite i projektet. Syftet var tidigare att fler boråsare som har begränsningar i arbetsförmågan beroende på funktionsnedsättning skulle få stöd i att hitta anställningar i näringslivet via praktik/arbete, samt stöd och hjälp med anpassning på arbetsplatsen. I stort sett är syftet detsamma nu, med skillnaden att vi riktar vi in oss på att hitta företag som kan erbjuda praktikplatser.

Även fortsatt ska arbetsgivare få stöd och kunskap om hur man bemöter personer med funktionsnedsättning. Deltagarna får praktisera på arbetsplatsen. Borås stads arbetsmarknadsverksamhet, Jobb Borås står för att ta fram lämpliga deltagare och Borås Baskets projektledare tar fram praktikplatser som kan erbjuda lämpliga arbetsuppgifter. Ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen är mycket viktigt och det ansvaret ligger på Jobb Borås. Vissa av deltagarna kan vara aktuella hos Försäkringskassan och vara försörjda genom aktivitetsersättning, men bedöms ha möjlighet att i framtiden försörja sig genom arbete. Projektet skall även samarbeta med den verksamhet som bedrivs/finansieras av Sjuhärads Sam-ordningsförbund i projekt ”PULS”. Deltagarna får genom Jobb Borås förberedande insatser i form av arbetsprövningar, arbetsträning, praktik/utvecklingsanställning i kommunala verksamheter, motiverande insatser och viss utbildning. När deltagarna kommer ut på den nya praktikplatsen ges stöd via projektledaren, alternativt Jobb Borås handläggare eller via Arbetsförmedlingen enligt modell ”supported employment” alternativt SIUS.

Målet för ”Funkis till jobb” var ursprungligen följande. År 1: Upp till 5 personer ur målgruppen skall få en varaktig anställning. År 2 och framåt: Upp till 10 personer ur målgruppen skall få en varaktig anställning. För att nå målet behöver projektet omfatta ca 20-25 deltagare årligen. Av förklarliga skäl måste vi skjuta på målen lite då det just nu är ytterst svårt för företagen att kunna erbjuda anställningar.

Vill du veta mer om vår IOP?

Petri Pitkäen

Projektledare ”funkis till jobb”

Mobil: 0763-157559

Mail: petri.pitkanen@borasbasket.seMENY