Borås Basket Olympic
Säsongen 2020-2021

I medlems- och deltagaravgiften (650 kr) ingår träning, anmälningsavgifter och domarkostnader för sammandrag i Borås, hallhyra, licens/försäkring för träning och match.

För Olympic medföljer vissa skyldigheter:
– Transport till sammandrag i andra städer bekostas av föräldrar.
– Laget får själva ordna sekretariat till sammandrag i Borås.
– Laget har ett café på sammandrag som sköts av föräldrar. Överskottet går till lagkassan.

Coacher
Petronella Lönn Blanc, lonnblanc.petronella@gmail.com
P-A Sund, 070-588 90 09, per-anders.sund@a-tex.com
Hedvig Arekvist, 070-354 38 09, hedvig4421@gmail.comMENY