Föreningen

Policy

I Borås Basket tar vi tillsammans med berörda parter fram och implementerar policys för olika delar av verksamheten. Här kan du löpande ta del av de policys vi kommit överens om.

VILL DU HA MER INFORMATION?

KLICKA PÅ NEDAN LÄNKAR FÖR ATT LÄSA MER.MENY