Mentorskap

Utbildning

Mentorskap för ledare

Mentorskap för ungdoms- och
seniorcoacher/ledare i Borås Basket

För att öka kommunikationen mellan Sportgrupp Breddverksamhet och er coacher/ledare i vår förening har vi tillsatt Pat Ryan som mentor, som kommer att arbeta med att stötta er i rollen som coacher.

Syftet med mentorskapet är dels att ni som coacher/ledare skall få ett ”bollplank” att bolla funderingar med. Dels är det ett sätt att föra ut en röd tråd till er om hur föreningen vill att basket lärs ut och spelas.

Med mentorshjälp finns det möjlighet för er att ta upp alla möjliga problem eller funderingar som ni har runt ert coachande och ledarskap. Här ges självklart också tillfälle att få ert arbete bekräftat. Mentorn kan stötta i både speltekniskt, pedagogiskt, didaktist och gruppdynamiskt arbete. Allt enligt era egna önskemål och behov. Detta upplägg ger också Borås Basket möjlighet att ha en bättre kommunikation mellan er coacher/ledare och Sportgrupp Breddverksamhet.

Mentorskapet är ett verktyg för att förbättra Borås Baskets verksamhet på lång sikt. Målet är att spelarna ska bli bättre basketspelare och individer, liksom att ni coacher/ledare ska känna att ni har bra förutsättningar för att kunna och orka göra en bra insats i föreningen. I förlängningen är självklart målet också att både spelare och coacher/ledare ska vilja stanna länge i Borås Basket.

Om ni själva vill höra av er till Pat Ryan är hans kontaktuppgifter:
070-607 00 99
patnryan@hotmail.comMENY