Basket Basket hjälper ensamkommande flyktingbarn

Basket Basket hjälper ensamkommande flyktingbarn

Med stöd av Svenska PostkodLotteriet driver Svenska Basketbollförbundet projektet Välkommen hit, svensk idrotts största projekt för ensamkommande flyktingbarn. 20 basketföreningar får ekonomiskt stöd för att söka upp, bjuda in och välkomna ensamkommande flyktingungdomar till sin verksamhet. Borås Basket är en av dessa föreningar.

– Vår ambition är redan idag att arbeta med ensamkommande ungdomar, berättar klubbchef Magnus Ericsson. Många inom föreningen vill hjälpa till och de ideella krafterna är viktiga, men med det extra stödet från Välkommen hit kommer vi att kunna göra ännu mer.

Det är inte bara basketträningar Borås Basket erbjuder de ensamkommande ungdomarna.

– Allt har sin bas i vår basketförening, men vi begränsar oss inte till att bara finnas inom föreningens väggar. Projektets övergripande mål är introduktion och integration in i det svenska samhället. Borås Basket är en aktör med förgreningar ut i samhället, berättar Ericsson.

– Hos oss kommer vi att ha hjälp i projektet av Richard Ssentamu – som själv är ensamkommande från Uganda. Richard har varit i Sverige sedan i februari och har intresse av att vara med och hjälpa andra. För Borås Basket blir det en chans att hjälpa en människa in i samhälle och arbetsliv, säger Ericsson.

Bygga ett kunskapshus

Det pågår en massa aktiviteter gentemot ensamkommande och nyanlända runt om i Basketsverige. Med hjälp av projektet vill svensk basket samla den kunskap och de erfarenheter basketföreningarna har kring hur man på bästa sätt välkomnar nyanlända till sin verksamhet. Vi har helt enkelt börjat bygga ett kunskapshus, säger Välkommen hits projektledare Camilla Altéus.

Samarbetet med Svenska PostkodLotteriet innebär att SBBF får 3 miljoner kronor för Välkommen hit. Projektet löper fram till sommaren 2016 och omfattar 20 basketföreningar.

För mer detaljer kring projektet, besök www.valkommenhit.se.

Basketen i Sverige: Svenska Basketbollförbundet har idag 340 medlemsföreningar och 72 000 medlemmar. Över hälften av utövarna har minst en utlandsfödd förälder, detsamma gäller 62% av alla basketelitdomare. Dagens dam– och herrlandslagsspelare har rötter i tolv olika länder.

För mer information kontakta: Magnus Ericsson, klubbchef Borås Basket, tlf 070-773 00 69 eller Camilla Altéus, projektledare Välkommen hit, tlf 070-444 6420

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone
 
Boråshallen / Kansli
(Bockasjögatan 2 Borås)
Bodahallen
(Milstensgatan 25 507 42 Borås)
Sjöbohallen
(Nolhagagatan 7 506 43 Borås)
Björkängshallen
(Klinikvägen 504 57 Borås)
Hestrahallen
(Hestra ringväg 6 504 70 Borås)
Almåshallen
(Västra Nygatan 20 504 38 Borås)
Erikslundshallen
(Campinggatan 1 506 40 Borås)
Engelbrektshallen
(Engelbrektsgatan 14, 506 36 Borås)
Daltorpshallen
(Stora Tvärgränd 1, 504 33 Borås)

Hitta till våra baskethallar

Klicka här